Балаклеївська територіальна громада
Черкаська область

Програма Розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області на 2019 - 2025 роки

Дата: 28.05.2021 10:21
Кількість переглядів: 470

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням  Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області

Від 15..01.2019 № 3-13/VІІ

 

 

 

Програма

Розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області на 2019 - 2025 роки

1. Паспорт Програми

 1. Назва Програми:

Програма розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області на 2019 - 2025 роки.

 1. Розробник Програми:

Виконавчий комітет Балаклеївської сільської ради.

 1. Виконавці завдань Програми:

Виконавчий комітет Балаклеївської сільської ради.

 1. Термін виконання Програми:

2019 - 2025 роки.

 1. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми:

Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законом.

 1. Загальні обсяги фінансування, в тому числі видатки сільського бюджету –   1157000,00 грн.

І. Вступ.

      У соціально-економічному розвитку суспільства земельним ресурсам завжди належала провідна роль. Тому характер і масштаби земельних перетворень визначають темпи та ефективність розвитку національної економіки, формування ринкових відносин. Реформування земельних відносин у державі здійснюються постійно. Основним принципом, який визначає напрямки земельного реформування є подолання державної монополії щодо власності  на землі і встановлення багатосуб’єктності прав власності на землю.

      З прийнятим з 25 жовтня 2001 року Земельним кодексом України, який набрав чинності з 1 січня 2002 року, визначилася земельна політика держави, яка і в подальшому повинна концентруватися  на остаточному розв’язанні проблеми розвитку відносин власності на землю, формуванні цивілізованого ринку земель, розвитку іпотечного кредитування, удосконаленні системи земельних платежів, підвищення ефективності державного управління земельними ресурсами, поліпшеній організації державного контролю за використанням і охороною земель.
      Після набрання чинності Земельного кодексу України, Верховною Радою прийнято понад 20 законів, які регулюють земельні відносини та використання земель і які є базовими для формування ринку земель. Ключовими серед них є закони: „Про землеустрій”, „Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, „Про охорону земель”, „Про державний контроль за використанням та охороною земель”, „Про особисте селянське господарство”, „Про фермерське господарство”, „Про оцінку земель”, „Про оренду земель”.

      Разом з тим, потребують вирішення ще багато невідкладних і доволі складних завдань.

      По-перше, проведення земельної реформи пов’язане зі значним збільшенням кількості землекористувань та землеволодінь, виконання великої кількості обґрунтувань,  технічних розрахунків, виготовлення картографічних матеріалів, юридичного посвідчення прав на земельні ділянки та їх державної реєстрації тощо.

      По-друге, проведення землевпорядних робіт в умовах реформування земельних відносин потребує відповідного фінансування як з боку держави, так і з боку місцевих бюджетів, а також за рахунок власних коштів землекористувачів та землевласників. З метою визнання основних засад реформування земельних відносин на основі раціонального та ефективного використання землі, гарантування громадянам, юридичним особам, територіальним громадам сіл, селищ права власності на землю, формування ефективного механізму регулювання земельних відносин і державного управління земельними ресурсами.

ІІ. Загальні положення та характеристика земель Балаклеївської сільської ради

      Головні положення Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель на території Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області на 2019 - 2025 роки (далі - Програми) спрямовані на забезпечення стабільного та ефективного функціонування економіки, орієнтованої на задоволення потреб громади, розвиток суб’єктів фінансової діяльності, розроблення інвестиційних програм та експортних потреб в продукції рослинництва і продуктах його переробки, промисловості, упровадження досягнень науково-технічного прогресу і ефективної підприємницької діяльності.

     Основними законодавчими актами для розробки Програми є Земельний кодекс України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону земель»,  «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 року № 743-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року».

      Балаклеївська сільська рада розташована на Правобережжі середнього Придніпров’я в південній частині Черкаської області в зхідній частині Смілянського району і межує з Костянтинівською, Ковалиською, Ротмістрівською, Носачівською  сільськими радами Смілянського району Черкаської області; Калинівською, Орловецькою, Мліївською сільськими радами Городищенського району Черкаської області; Білозірською сільською радою Черкаського району Черкаської області.

      До Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області входять села Балаклея, Теклине, Мале Старосілля. Село Балаклея є адміністративним центром Балаклеївської сільської ради.  Через село Балаклея проходять автомобільні дороги державного значення Київ – Луганськ – Ізварине та Черкаси – Умань, колія Одеської залізниці, протікають річки Сріблянка, Медянка та Балаклійка. Село Балаклея розташоване на відстані 10,0 км, село Теклине на відстані 17,0 км, село Мале Старосілля на відстані 18,0 км  на північний захід від районного центру місто Сміла та на відстані 35 км від обласного центру міста Черкаси. У районному центрі знаходиться вузлова залізнична станція ім. Т.Г.Шевченка. В обласному центрі є аеропорт, річковий порт на річці Дніпро.

      Загальна площа земель по Балаклеївській сільській раді складає 15720,7 га., в т.ч. в межах населених пунктів 1936,7 га ( село Балаклея – 1387,7 га,  село Теклине – 248,2 га, село Мале Старосілля – 300,8 га), що становить  16,83 % площі Смілянського району.

      Земельний фонд території Балаклеївської сільської ради станом на 01.01.2019 року складає 15720,7 га, в тому числі:

Ліс та лісовкриті площі – 9374,00 га

Розпайована рілля – 2789,36 га

Землі резерву – 188,1724 га

      В т.ч. – рілля – 93,4012 га

                  Сінокоси – 49,5712 га

                  Пасовища – 45,2 га

                  Багаторічні насадження -39,9 га

Землі запасу – 190,4409 га

       В т.ч. – рілля – 54,4409 га

                    Сінокоси – 19,1 га

                    Пасовища – 90,26 га

                    Ліс та лісовкриті – 26,64 га

Господарські шляхи – 45,9 га

Господарські двори – 54,1 га

Землі фермерських господарств – 335,1 га

Землі для ведення садівництва – 118,0 га

Не розпайовані землі колективної власності – 287,9 га

    В т.ч. – Сінокоси – 152,2 га

                  Пасовища – 110,2 га

                 Багаторічні насадження -25,5 га

Ставки – 82,0523 га

Відкриті заболочені землі – 101,7 га

Кар’єри – 6,8 га

Кладовища – 9,2 га та інші.

 

ІІІ. Основні проблемні питання у галузі раціонального використання та охорони земельних ресурсів.

      Враховуючи незавершеність розробки нормативно-правових актів, передбачених Земельним Кодексом України та неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи можна виокремити основні проблемні питання в галузі раціонального використання та охорони земель.           Першочерговим завданням є оновлення планово-картографічних матеріалів населених пунктів, що поліпшить топографо-геодезичне забезпечення, яке є основним картографічним ресурсом для ведення Державного земельного кадастру, моніторингу використання та охорони земель, містобудування.

      Згідно з нормами законодавства кожні 7-10 років необхідно проводити оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, яку розроблено у 2011 році і термін дії якої у всіх населених пунктах Балаклеївської сільської ради закінчився у 2018 році. Роботу по виготовленню технічної документації неможливо завершити до встановлення меж населених пунктів.

      На сьогоднішній день залишається нерозв’язаним питання розробки проектів щодо встановлення (зміни)  меж населених пунктів, яке неможливо завершити без  генеральних планів населених пунктів. Всі ці роботи потребують значних фінансів.

      З метою збереження родючого шару ґрунтів і запобігання економічним збиткам необхідно проводити заходи з охорони земель.

        Згідно п.2 статті 209 Земельного кодексу України кошти,  що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.

      Проведення значних обсягів вищезгаданих землевпорядних робіт потребують відповідного фінансування. Вивчення сучасного стану плати за землю свідчить про те, що кошти спрямовуються на погашення бюджетних боргів та на інші цілі не пов’язані з вирішенням питань охорони земель.

          За цих умов потрібен ефективний організаційно-економічний механізм реалізації основних вимог реформування земельних відносин у встановлені строки, а також їх фінансове забезпечення за рахунок місцевих бюджетів та коштів землекористувачів і землевласників. Проблемні питання можна вирішити шляхом розроблення і виконання програм.

 ІV. Мета  програми

       Земельна політика держави має бути реалізована шляхом науково обґрунтованого перерозподілу земель з формуванням раціональної системи землеволодінь і землекористувань, з усуненням недоліків у розташуванні земель, створенням екологічно сталих ландшафтів і агросистем, інформаційного забезпечення правового, економічного, еколого-економічного, містобудівного механізму регулювання земельних відносин на всіх рівнях господарювання. Вирішення цих питань можливе лише за умови проведення землеворядних робіт і заходів, які спрямовані на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території сіл і господарських структур, що формуються на сучасному етапі відповідно до Закону України "Про землеустрій”.

      Метою Програми розвитку земельних відносин на території Балаклеївської сільської ради на 2019 – 2025 є визначення та реалізація основних напрямів державної земельної політики, спрямованих на удосконалення земельних відносин, забезпеченні ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створенні оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростанні її економічної цінності сталого розвитку землекористування, сприяння розв’язанню екологічних та соціальних проблем.
       Формування земельних відносин у найближчі сім років базуватиметься на принципах:
-  забезпечення громадянам та юридичним особам рівних умов захисту прав власності на землю;
-  дотримання чинного законодавства при наданні земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності;
- узгодженності напрямків земельних відносин в аграрному секторі економіки;
-   зростання суми надходжень до місцевого бюджету за рахунок підвищення ефективності використання земель та збільшення кількості землевласників та землекористувачів.

V. Основні напрямки  програми.

      У процесі реалізації Програми здійснюватиметься земельно-кадастрова інвентаризація території населеного пункту, розмежування земель державної та комунальної власності, проведення грошової оцінки земель за межами населених пунктів, коригування грошової оцінки земель в межах населених пунктів.

      Розвиток ринку земель на засадах поєднання суспільних та приватних інтересів, законності та прозорості полягатиме:

-  у стимулюванні приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення, насамперед, у населених пунктах;

- виділенні в натурі земельних ділянок усім бажаючим власникам земельних часток (паїв);

- активізації діяльності щодо проведення грошової оцінки земель за межами населених пунктів, а також необхідних кадастрових зйомок та вишукувань, з метою визначення на місцевості меж земельних ділянок, функціональному відокремленні ринку земель сільськогосподарського призначення від ринку земель іншого призначення.
      Основними напрямками Програми розвитку земельних відносин на території Балаклеївської сільської ради на 2019 – 2025 роки є:
- забезпечення подальшого розвитку відносин власності на землю;
- землевпорядне забезпечення та вдосконалення земельних відносин у сільськогосподарському виробництві;
- забезпечення заходів з охорони та раціонального використання земель;
- подальший розвиток земельних відносин на території сільської раади;
- розвиток ринку земель.
      Розвиток відносин власності на землю полягатиме, насамперед, у забезпеченні реалізації відповідних положень Конституції України та передбачатиме:
- розмежування земель державної та комунальної власності;
- приватизацію громадянами України земельних ділянок різного функціонального призначення за винятком тих, які відповідно до закону не можуть передаватися в приватну власність;
- посвідчення права приватної власності на землю відповідно до чинного законодавства;

- встановлення меж земельних ділянок всіх форм власності;
     
      Удосконалення  земельних відносин у сільськогосподарському виробництві  та забезпечення заходів з охорони земель передбачатиме розробку проектів землеустрою, що забезпечують:
- еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;

- виявлення порушених земель і земель,  що  зазнають  впливу негативних процесів,  та проведення заходів щодо їх відновлення чи  консервації,   рекультивації    порушених    земель,    землювання  малопродуктивних  угідь,  захисту земель від ерозії, підтоплення,
заболочення,   вторинного   засолення,   висушування,    ущільнення, забруднення  промисловими  відходами,  радіоактивними  і хімічними речовинами та інших видів деградації,  консервації деградованих  і малопродуктивних земель.
- рекультивацію порушених земель, землювання малопродуктивних угідь;
- підвищення родючості земель;

      Головним завданням щодо подальшого розвитку земельних відносин в населених  пунктах буде:
- забезпечення безперешкодної реалізації громадянами, юридичними особами та державою права власності на землю;
- створення умов для рівноправної участі територіальної громади у розвитку ринку земель.


VІ. Виконавці Програми.

  • Виконком Балаклеївської сільської ради;
  • Землевласники та землекористувачі;

Основним шляхом і засобом виконання даної Програми є робота виконкому сільської ради, депутатів сільської ради, а також усвідомлення і допомога всього населення об`єднаної громади при обов’язковому фінансуванні за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законом.

 

VIІ. Основні Програмні заходи.

Для досягнення поставленої мети необхідна розробка та виконання наступних видів землевпорядних робіт:

 1. Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни ) межі села Балаклея - проведення даних робіт дасть можливість забезпечувати реалізацію конституційних прав громадян на отримання у власність земельних ділянок для цілей та в межах норм чинного законодавства, забезпечить впорядкування території з визначенням перспектив розвитку виробничих, господарських, культурно-соціальних потреб села Балаклея та інвестиційно-привабливих місць.
 2. Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни ) межі села Теклине - проведення даних робіт дасть можливість забезпечувати реалізацію конституційних прав громадян на отримання у власність земельних ділянок для цілей та в межах норм чинного законодавства, забезпечить впорядкування території з визначенням перспектив розвитку виробничих, господарських, культурно-соціальних потреб села Теклине та інвестиційно-привабливих місць.
 3. Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни ) межі села Мале Старосілля - проведення даних робіт дасть можливість забезпечувати реалізацію конституційних прав громадян на отримання у власність земельних ділянок для цілей та в межах норм чинного законодавства, забезпечить впорядкування території з визначенням перспектив розвитку виробничих, господарських, культурно-соціальних потреб села Мале Старосілля та інвестиційно-привабливих місць.
 4.    Виготовлення технічної документації з нормативно - грошової оцінки села Балаклея – необхідно для визначення оновлених ставок земельного податку, ціноутворення, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначення розміру орендної плати за землю.
 5. Виготовлення технічної документації з нормативно - грошової оцінки села Теклине – необхідно для визначення оновлених ставок земельного податку, ціноутворення, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначення розміру орендної плати за землю.
 6. Виготовлення технічної документації з нормативно - грошової оцінки села Мале Старосілля – необхідно для визначення оновлених ставок земельного податку, ціноутворення, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначення розміру орендної плати за землю.
 7. Розроблення генерального плану села Балаклея – основа для перспективного розвитку села Балаклея.
 8. Розроблення генерального плану села Теклине – основа для перспективного розвитку села Теклине.
 9. Розроблення генерального плану села Мале Старосілля – основа для перспективного розвитку села Мале Старосілля.
 10. Проведення інвентаризації земель села Балаклея - метою є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, ефективного та об’єктивного оподаткування, здобуття достовірних та повних відомостей щодо площі, складу та якісних характеристик земель, про землекористувачів та землевласників, врегулювання суміжних меж.
 11. Проведення інвентаризації земель села Теклине - метою є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, ефективного та об’єктивного оподаткування, здобуття достовірних та повних відомостей щодо площі, складу та якісних характеристик земель, про землекористувачів та землевласників, врегулювання суміжних меж.
 12. Проведення інвентаризації земель села Мале Старосілля - метою є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, ефективного та об’єктивного оподаткування, здобуття достовірних та повних відомостей щодо площі, складу та якісних характеристик земель, про землекористувачів та землевласників, врегулювання суміжних меж.
 13.           Комплекс робіт землевпорядних, землеоціночних з підготовки земельних ділянок несільськогосподарського призначення до продажу – необхідне для забезпечення реєстрації права комунальної власності та продажу земельних ділянок на конкурентних засадах (земельних торгах).
 14. Комплекс робіт землевпорядних, землеоціночних з підготовки земельних ділянок визначених згідно чинного законодавства до продажу права оренди на земельних торгах – необхідне для забезпечення реєстрації права комунальної власності та продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах).
15. проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальної громади і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;

16. Проекти землеустрою щодо організації та встановлення меж земель природно-заповідного фонду

- ботанічна пам’ятка природи «Алея горіха чорного»

- парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк імені Т.Г.Шевченка».

17. Виготовлення проектів землеустрою щодо встановлення водоохоронних зон навколо об’єктів водного фонду: річок Сріблянка, Медянка, Балаклійка та Бузянка,  ставків, джерел.

18. - проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань;

- проекти землеустрою, що забезпечують еколого – економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь;

- технічні документаціі із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості);

- технічні документаціії із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки.

- технічні документаціії із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право постійного користування земельними ділянками.
- технічні документаціії із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності територіальної громади на земельні ділянки (паї) – відумерла спадщина.

VIІІ. Фінансове забезпечення програми

       Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою здійснюється за рахунок сільського бюджету у межах наявних фінансових ресурсів, коштів спеціального фонду місцевого бюджету, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва,  коштів юридичних та фізичних осіб та інших джерел, які не заборонені чинним законодавством. Ресурсне забезпечення Програми наведено у таблиці 1.

 ІХ. Механізм забезпечення реалізації програми

       Основними напрямками і механізмами, за допомогою яких можна в найкоротші строки досягти зазначених цілей та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів, слід вважати:

- поглиблення процесів реформування земельних відносин з урахуванням набутого досвіду та соціально-економічних умов сьогодення;

- найшвидше закінчення земельно-кадастрових робіт, що є базою для повного, об’єктивного та оперативного обліку земель з метою врегулювання їх правового статусу, повного і  своєчасного оподаткування та розвитку ринку земель (інвентаризація та грошова оцінка земель, розмежування земель державної та комунальної власності, встановлення меж населених пунктів тощо);

      Позитивний ефект від реалізації передбачених заходів буде більшим і настане раніше тільки за умови їх своєчасного виконання, що в свою чергу, залежить від повного та своєчасного їх фінансування на всіх рівнях.

      Основним замовником - координатором у реалізації заходів Програми є Балаклеївська сільська рада Смілянського району Черкаської області. Заходи Програми реалізуються замовником -координатором шляхом організації робіт і розподілу їх серед виконавців згідно з виділеними коштами місцевого бюджету.

 Х. Очікувані результати від виконання заходів

      Виконавши передбачені заходи Балаклеївська сільська рада Смілянського району Черкаської області зможе:

- підвищити ефективність використання земельних ділянок;

- збільшити надходження до місцевого бюджету .

 

Секретар сільської ради                                           О.М.Благовісна.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора