Балаклеївська громада
Черкаська область, Черкаський район

Програма благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного стану в населених пунктах Балаклеївської сільської ради на 2019 - 2025 роки

Дата: 28.05.2021 10:00
Кількість переглядів: 1817

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Балаклеївської сільської ради Смілянського району Черкаської області

від 15.01.2019 №3- 9/VII

 

 

Програма

благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного стану в населених пунктах Балаклеївської сільської ради на 2019 - 2025 роки

 

Паспорт Програми

 

 1.  Назва Програми:

Програма благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного стану  в населених пунктах Балаклеївської сільської ради  на 2019 - 2025 роки

 1.  Розробник Програми:

виконавчий комітет Балаклеївської сільської ради

 1.  Виконавці завдань Програми:

виконавчий комітет Балаклеївської сільської ради

 1.  Термін виконання Програми:

2019 - 2025 роки

 1.  Фінансове забезпечення виконання завдань Програми:

місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законом

 1. Загальні обсяги фінансування, в тому числі видатки сільського бюджету –   25299680,00 грн.

І. Вступ.

Для всіх розвинених країн світу екологічна ситуація, що складається у населених пунктах  є предметом особливої ??уваги офіційної влади всіх рівнів, політичних партій і громадських рухів, засобів масової інформації та широких верств населення. Екологічна ситуація  - «дзеркало», в якому відбивається рівень соціально-економічного становища  громади.

В останні десятиліття посилилося негативний вплив людини на навколишнє середовище. Проблема зелених масивів ( парків, лісів, садів, луків, зелених насаджень) та водних об’єктів - одна з найважливіших екологічних проблем у населених пунктах. Рослинність, як відновлювальна система, забезпечує комфортність умов проживання людей, регулює (в певних межах) газовий склад повітря і ступінь його забрудненості, кліматичні характеристики сільських територій, знижує вплив шумового фактора і є джерелом естетичного відпочинку людей; вона має величезне значення для людини . 

Чималу роль в процесі деградації природного середовища і погіршення здоров'я населення відіграє промислове виробництво, і зокрема хімічна галузь, яка тільки за обсягом скидання забруднених стічних вод займає друге місце серед промислових виробництв. 

І тут стає актуальним питання озеленення території, з метою зниження техногенного навантаження. Благоустрій та озеленення населених пунктів - це комплекс робіт щодо створення і використання зелених насаджень у населених пунктах. 

 

ІІ. Загальні положення.

Благоустрій навколишнього середовища - це сукупна діяльність по впорядкуванню територій, зміни (реконструкції), підтримання в належному стані зовнішнього вигляду будівель, споруд та об'єктів благоустрою, що формує комфортне середовище життєдіяльності.

         Об'єктами благоустрою є різні типи відкритих просторів і їх оточення: парки, сади, сквери, площі, вулиці (в т.ч. пішохідні), двори, пляжі,  та ін; зовнішній вигляд фасадів будівель і споруд (у т.ч. тимчасових); тимчасові споруди та їх комплекси - торгові кіоски, павільйони, стаціонарні лотки, міні-ринки, літні кафе, автостоянки, гаражні бокси, що окремо стоять об'єкти зовнішньої реклами та ін.

У містобудуванні благоустрій та озеленення є складовою частиною загального комплексу заходів по плануванню, забудови населених пунктів. Воно має величезне значення в житті людини, має великий вплив на навколишнє середовище. Зелені насадження є основними елементами художнього оформлення населених пунктів. Об'єктами озеленення є земельні ділянки, на якій складові ландшафту  і будівельні споруди взаємопов'язані і призначені для задоволення потреб у відпочинку на відкритому повітрі. Основа системи озеленення - насадження на житлових територіях, на ділянках шкіл, дитячих установ. Їх доповнюють насадження на земельних ділянках комунальної та державної власності в парках, дитячих, спортивних та інших спеціалізованих парках, в скверах і на вулицях, на промислових, комунально-складських територіях, на смугах відводу земель для транспортної комунікації, а також заповідники, санітарно-захисні та водоохоронні зони. 

          Вулиці та парки населених пунктів потребують вирішення цілого ряду елементів зовнішнього благоустрою та архітектурно-декоративного оформлення, без яких неможливо створити нормальні умови для праці й відпочинку. Наявність правильно розташованих красивих елементів зовнішнього благоустрою та архітектурно-декоративного оформлення, вирішених у комплексному пов’язані як поміж собою, так і з середовищем, що їх оточує (озеленення, забудова), створює єдиний архітектурний ансамбль , поліпшує  вигляд населених пунктів та  дає можливість уникнути одноманітності.     

          Конструктивне та архітектурно-художнє вирішення малих архітектурних форм має бути раціональним, економічним, функціонально обґрунтованим; відповідати сучасним архітектурно-художнім і естетичним вимогам, масштабу та стилю архітектури навколишньої забудови, принципу  колірного контрасту  чи гармонії , враховувати наявність місцевих будівельних матеріалів і народних художніх традицій.                   

Номенклатура елементів благоустрою

           Кожна структурна частина населеного пункту ( вулиця, парк тощо) має свою номенклатуру елементів благоустрою. 

Для вулиць::

- архітектурно-декоративне оформлення в’їзду до населеного пункту;

- зовнішнє освітлення проїзджої частини;

- покриття тротуарів;

- реклама;

- монументи;

- малі архітектурні форми ( торгові кіоски, павільйони, павільйони для пасажирів, що 

чекають на транспорт);

- покажчики вулиць, напрямів, номерів будинків;

- урни.

  Для скверу:

- декоративне оформлення входів;

- огорожі;

- покриття алей, доріжок, майданчиків;

- скульптура;

- майданчики для відпочину з  лавами;

- урни;

Для індивідуальних  жилих садиб:

- покриття доріг та тротуарів;

- огорожі, ворота, хвіртки;

- колодязі;

- штучне освітлення.

Для багатоквартирних житлових будинків:

- покриття під’їзних доріг , тротуарів;

 - зовнішне освітлення території;

 - майданчики для відпочинку;

 - дитячі майданчики для ігор;

 - спортивні майданчики;

 - господарські майданчики (пристосування для сушіння білизни, площадки для    

   контейнерів із сміттям).

   Для промислових підприємств:

- огорожі, ворота;

-  зовнішнє освітлення  території;

- місця відпочинку

- урни

Програма благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного стану в населених пунктах Балаклеївської сільської ради на 2019 - 2025 роки (далі - Програма) спрямована на створення нових, відновлення і збереження зелених насаджень у населених пунктах громади, покращення навколишнього природного середовища, розв’язання найважливіших проблем у сфері благоустрою населених пунктів та створення більш сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Серед низки екологічних проблем, які мають місце в населених пунктах громади, особливо гостро стоїть проблема поводження з відходами, які є одним з найбільших забруднювачів навколишнього середовища та негативно впливають на всі його компоненти. Враховуючи природні та економічні фактори, основну складову в загальній масі відходів, що утворюються в населених пунктах громади, займають тверді побутові та виробничі відходи 4 класу небезпеки, які, в основному, видаляються на сільські звалища твердих побутових відходів.

Заходи по благоустрою та покращенню санітарного стану населених пунктів ради здійснюється в інтересах жителів Балаклеївської сільської ради, з метою покращення екологічної, демографічної ситуації, створення умов для культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку населення підвідомчої території, підвищення рівня громадського порядку.

 

ІІІ. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми

  • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
  • Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
  • Закон України «Про відходи»;
  • Закон України «Про державні цільові програми».

 

ІV. Мета Програми.

Метою Програми є організація робіт з соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів, що здійснюються на території населених пунктів, з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

  • поліпшення благоустрою населених пунктів громади;
  • підтримання санітарного стану підвідомчої території на належному рівні;

забезпечення своєчасного будівництва, реконструкції та ремонту доріг;

  • покращення транспортного обслуговування населення;
  • підтримання належного благоустрою навколо шкільних та дошкільних навчальних закладів;
  • вирішення питань збирання (в т.ч. роздільного) сміття, транспортування, утилізації твердих побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів;
  • впорядкування кладовищ, братських могил, пам’ятних знаків;
  • освітлення вулиць (будівництво та відновлення вуличного освітлення);
  • проведення озеленення населених пунктів шляхом створення системи зелених насаджень сільських населених пунктів,  що включає зелені насадження загального користування і спеціального призначення – сквер,   алеї житлових вулиць, садиби індивідуальних забудовників, санітарно-захисні зони.

 

V. Основні завдання Програми.

Завершення архітектурно-просторової організації:

 • громадських центрів у населених пунктах (створення умов для проведення масових заходів, естетичного  й художнього виховання громадян);
 • території житлової забудови, яка умовно поділяється на зони: декоративно-захисну, відпочинку та господарську (створення найбільш сприятливих умов для проживання населення);
 • вулично-дорожньої мережі,  що обмежується лінією забудови і червоною лінією магістралей, вулиць, проїздів, доріг (створення умов для безпеки й зручності руху транспорту та пішоходів, підвищення рівня інженерного, комунального, санітарно-гігієнічного та психологічного комфорту).
 • рекреаційних зон:  скверу, зелених  насаджень  в  місцях  загального  користування (створення умов для різних видів   відпочинку: активного відпочинку; тихого відпочинку та прогулянок), кладовищ (підтримання благоустрою).

VІ. Виконавці Програми.

  • Виконком Балаклеївської сільської ради;
  • підприємства, територіально підпорядковані сільській раді;
  • домовласники.

Основним шляхом і засобом виконання даної Програми є робота виконкому сільської ради, депутатів сільської ради, а також усвідомлення і допомога всього населення об`єднаної громади при обов’язковому фінансуванні за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законом.

 

VIІ. Основні Програмні заходи.

 1. Розробити і здійснити ефективні та комплексні заходи з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;
 2. Організувати належне утримання і раціональне використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, іншого призначення;
 3. Створити умови для реалізації прав суб'єктами господарювання у сфері благоустрою населених пунктів;
 4. Здійснити заходи з благоустрою населених пунктів, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, будівництво нових та реконструкція існуючих водовідних канав, інших об'єктів;

4.1. Громадський центр є ядром  архітектурно-художнього ансамблю забудови населеного пункту. На території громадського центру має бути передбачений необхідний простір для проведення урочистих масових заходів, транспортні розв’язки між ділянками житлових і громадських будинків, організовані майданчики для чекання й короткочасного відпочинку, створені умови для огляду архітектурного ансамблю центру. У громадському центрі має бути передбачине місце для виїздної торгівлі, обладнане відповідними спорудами.

4.2. Малі архітектурні форми, які застосовують при благоустрої  громадського центру, разом із забудовою складають цілісний архітектурно-художній ансамбль, у якому монументально-декоративні елементи (пам’ятник, монумент) можуть стати композиційним центром.

4.3. Розміщення пам’ятника, монумента чи меморіалу може бути центральним або асиметричним відносно всього простору  і залежить від її архітектурно-планувальної організації. Монументальну скульптуру  рекомендується вирішувати в поєднанні з елементами озеленення й квіткового оформлення.

4.4. В громадському центрі у вузлових місцях пішохідних зв’язків встановлюються   елементи   комунального типу (лави, урни).

4.5. Декоративні малі архітектурні  форми в громадському центрі відіграють роль композиційного та зорового акценту. Їх стильові й художні характеристики визначаються загальною композицією  та архітектурно-просторовим вирішенням  центру. Це  може бути скульптура, композиція з природних елементів, рокарій, декоративна стінка, ваза, квітківниця.

 1. Організувати проведення робіт з ремонту та реконструкції об’єктів благоустрою комунальної власності;

5.1.  Перед входами в громадські  будинки  створити  майданчики для короткочасного відпочинку при цьому місце відпочинку необхідно  прикрасити партерним газоном з декоративними деревно-кущовими групами або квітковими композиціями. .

5.2. Біля адміністративних будинків передбачати автостоянки. Враховуючи  масове користування велосипедами в сільській місцевості слід передбачати майданчики – велостоянки.

5.3. Дошки пошани  встановити біля сільських  Будинків  культури, клубів на газоні . В композицію з дошками Пошани можуть бути включені декоративні вази, квіткові та кам’яні групи, флагштоки.

 1. Розробити генеральні плани населених пунктів, дотримуючись екологічних і санітарних норм, забезпечивши умови для безпечного руху пішоходів та транспорту;
 2. Здійснювати контроль за належним дотриманням Правил благоустрою населених пунктів;

Забезпечити проведення капітальних та поточних ремонтів доріг населених пунктів;

7.1.Дорожньо-транспортну мережу починають упорядковувати  з ділянки в’їзду, яка включає в себе знак в’їзду в населений пункт, частину магістралі  і територію до початку забудови. Місце для розміщення знаку та характер оформлення вибирають залежно від  взаємного розміщення села і транспортної автомагістралі. Зовнішній благоустрій магістралі, яка проходить через село, повинен вирішуватись комплексно з благоустроєм території всього села.

7.2. Крім  стандартних знаків, на головних  вулицях сіл рекомендується встановлювати знаки-покажчики,  (покажчики напрямку до об’єкту, покажчики вулиць, номерів будинків тощо).

 1. Проводити роботи з будівництва та реконструкції вуличного освітлення;

8.1. На головних вулицях обов’язково треба передбачати освітлення та встановлення камер відеоспостереження перехресть,  біля  сільських  будинків   культури, клубів, шкіл, дитячих садочків, закладів медичного обслуговування населення, магазинів. Відстань між світильниками 50-60м.

 1. Запровадити роздільне збирання сміття, забезпечити вивіз та утилізацію твердих побутових відходів, облаштувати майданчики для збирання сміття;

9.1.Урни слід встановлювати біля  кожної установи, організації, підприємств.

 1. Придбати контейнери для сміття та спецтехніку для його вивезення;
 2. Облаштувати дитячі та спортивні майданчики;
 3. Здійснювати благоустрій територій навколо шкільних та дошкільних навчальних закладів Балаклеївської сільської ради;
 4. Забезпечити обслуговування та ремонт об’єктів вуличного освітлення;
 5. Забезпечити організацію робіт по розчистці вулиць від снігу;
 6. Ліквідовувати несанкціоновані (стихійні) сміттєзвалища;
 7. Проводити роботи по санітарній очистці кладовищ;

17. Продовжувати роботи по озелененню населених пунктів;

17.1.Зона відпочинку сільського населеного пункту включає територію з зеленими насадженнями загального користування ( сквер, парк).

17.2. На території скверу, парку встановити  лави, урни.

17.3. Зелені насадження сільського населеного пункту повинні становити єдину систему озеленення. Матеріалом для формування системи озеленення є дерева, кущі, трав’яні рослини.

17.4.Основними елементами системи зелених насаджень є масиви, групи,  одинарні ,  рядові посадки, вертикальне озеленення, газони, квітники. Основна  функція зелених насаджень – створення комфортних мікрокліматичних умов для населення.

 1. Забезпечити виконання заходів щодо реалізації Програми згідно з обсягами фінансування.

 

VІIІ. Обсяги та джерела фінансування.

Фінансування заходів з виконання Програми благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного стану в населених пунктах Балаклеївської сільської ради на 2019 - 2025 роки, утримання та ремонту об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.

Щорічно, враховуючи реальну ситуацію, сільський голова та постійні комісії здійснюють коригування Програми з метою визначення першочергових заходів.

 

ІХ. Заходи щодо забезпечення зовнішнього благоустрою населених пункті .

1. Організація місць короткочасного відпочинку біля сільських Будинків культури, сільських клубів,   адміністративних приміщень сільської ради, ФАПів, медичної амбулаторії з елементами благоустрою.

виконавчий комітет ради, керівники  установ

2119 -2025 роки.

2. Закінчення робіт  по  проведенню  освітлення вулиць населених пунктів, та встановленню світлоточок біля магазинів, шкіл, дитсадків, ФАПів, амбулаторії, будинків культури, клубів, громадських будівель.

виконавчий комітет ради, керівники  установ

2019-2025 роки

 3.Забезпечити щорічний комплексний благоустрій територій  та належне утримання і своєчасний ремонт об’єктів благоустрою комунальних закладів Балаклеївської сільської ради (будівлі, господарські споруди, ігрові та спортивні комплекси,  огорожі, пішохідні доріжки,  лави,  урни, декоративні вази, газони, квітники та інші об’єкти, що розміщуються на території комунальної установи), поточні ремонти шкільних та дошкільних навчальних закладів.

керівники  установ

2019-2025 роки.

4. Забезпечити елементами благоустрою пляжі (тіньові пристрої,  лави, урни).

виконавчий комітет ради,

орендарі  земель  водного  фонду

2019-2025 роки

 5. Ремонт і будівництво доріг комунальної власності,  будівництво пішохідних тротуарів.

Виконавчий   комітет ради

2019 – 2025 роки.

6. Створення системи зелених насаджень (  алей, санітарно-захисних зон, паркових зон).

Виконавчий   комітет ради

2019 – 2025 роки.

7. Видалення самосійних та сухостійних дерев вздовж вулиць та  біля водойм .

Виконавчий   комітет ради

2019 – 2025 роки.

8. Організація робіт по  наданню послуг по вивезенню твердих побутових відходів.

Виконавчий   комітет ради

2019 – 2025 роки.

9. Придбання паливно-мастильних матеріалів для газонокосарок та мотокіс, бензопил.

Виконавчий   комітет ради

2019 – 2025 роки.

10. Обслуговування та оплата вуличного освітлення.

Виконавчий   комітет ради

2019 – 2025 роки.

11. Оплата послуг дорожньої техніки (розчищення доріг від снігу, грейдерування доріг).

Виконавчий   комітет ради

2019 – 2025 роки.

12. Оплата послуг на утримання автомобільних доріг (посипання протиожеледним матеріалом).

Виконавчий   комітет ради

2019 – 2025 роки.

13.  Встановлення павільйонів для  очікування  пасажирами громадського транспорту на зупинках.

Виконавчий   комітет ради

2019 – 2025 роки.

14. Створення ландшафтних  квіткових композицій в громадських центрах, та на території всіх комунальних установ Балаклеївської сільської ради.

виконавчий комітет ради, керівники

установ, підприємств,організацій

2019-2025 роки

 

Х. Очікувані результати реалізації Програми.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

  • збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, а також природних ландшафтів, рекреаційних зон;
  • покращення екологічної ситуації у населених пунктах, підтримуватиметься санітарний стан населених пунктів на належному рівні;
  • продовження терміну роботи автомобільної техніки;
  • своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг (влаштування білощебеневого покриття ґрунтових доріг);
  • відновлення мережі вуличного освітлення;
  • поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища населених пунктів сільської ради та створення кращих умов для життєдіяльності її мешканців;
  • зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
  • підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;
  • впровадження сучасних технологій, спеціалізованого обладнання, придбання сміттєвих баків та сміттєвоза для вивозу ТПВ;
  • запровадження системи роздільного збирання сміття.
  • підвищення ефективності функціонування підприємств із питань благоустрою та санітарного очищення. Залучення громадських організацій до участі в заходах, передбачених Програмою;
  • формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг.

Очікуванні результати виконання. При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна, демографічна ситуація, поліпшаться умови для культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку населення підвідомчої території, підвищиться рівень громадського порядку.

Контроль за виконанням – Постійна комісія з питань земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології  техногенної безпеки (земельна комісія).

 

 

Секретар сільської ради                                                                  О.М.Благовісна.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора